Historia

Historia

1918 Folkets Hus föreningen bildades

1921 Invigning

1923 Biografen startade

1928 Den första tillbyggnaden

1933 Parken och Paviljongen tillkom

1956 Sven-Ingvars gör sitt allra första framträdande

2008 Första året med Folk och Rock festivalen

         Parkterassen byggdes

2017 10-års jubileum för Folk & Rock