Styrelsen

Styrelsen

Föreningen Folkets Hus i Segmon u.p.a bildades 1918. Vi är en ideell förening som med hjälp av våra ändamålsenliga lokaler arrangerar konserter, teatrar, knytkalas mm. Vi gör det i egen regi eller tillsammans med andra föreningar. En viktig del i verksamheten är också att hyra ut lokalerna till andra föreningar, företag och privatpersoner.


Ordförande:

Kenth Heder

kenth.heder@hotmail.com

0555-912 93

070-666 16 62

Kassör:

Gun-Britt Arvholm

gun-britt.arvholm@telia.com

0555-914 41

070-549 14 41

Sekreterare:

Robert Norén

noren.s@telia.com

070-628 95 11


Ledamot:

Leif Lyrenberg

leif.lyrenberg@telia.com

0555-320 57

070-686 07 06